← Tüm Grup Sergileri

Imagined Borders, Faultlines

12. Gwangju Bienali’nde Modern Çöküşün Bakımı‘nın genel görünümü

Jeolojideki fay, yerkabuğundaki bir çatlaktır ve bu çatlağın her iki tarafındaki kayalar, levha tektoniği güçlerinin bir sonucu olarak birbirlerinin yanından kayarak geçerler. İsmini bu kavramdan esinlenerek alan Faultlines bölümü, eski çatlakları kötüleştirerek veya yenilerini yaratarak sosyal, politik ve psikolojik yaralara neden olan çağdaş sorunlara çok yönlü bir yaklaşım getiriyor. İnsanlığın Dünya’nın ekosistemi üzerindeki etkisiyle tanımlanan yeni bir çağ olan Antroposen çağında bir kıyamete doğru gidip gitmediğimizi sorgularken, gelecek nesillerin üzerindeki yükü, yani sosyal bölünmelerin belirtisini ele almayı amaçlıyor. Farklı geçmişlere sahip sanatçılar, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara kendi deneyimlerinden yola çıkarak yanıtlar verecekler. Temel olarak beden, çevre ve yüzey olmak üzere üç konuya odaklanan bu bölümde yer alan eserler, ilk Gwangju Bienali olan Beyond the Borders (1995) üzerine kolektif bir sorgulama olarak görülebilir. Sınırların olmadığı ütopik bir dünya hayalinden bir adım uzaklaşan bu bölüm, hiçbir şeyin öngörülebilir olmadığı bir dünyada insanlığın hayatta kalmasını derinlemesine tartışacak.

Yazıyı görüntülemek için tıklayınız

Konum: 12. Gwangju Bienali, Gwangju, Güney Kore
Sergi Tarihi 2018