← Tüm Grup Sergileri

Spaceliner

Aynanın Dışında Arter SPACELINER sergisinden genel görünüm, fotoğrafı çeken: Murat Germen

Arter’de, 15 Mayıs–2 Ağustos 2015 tarihleri arasında Spaceliner başlıklı, desen ve mekân arasındaki ilişkiyi araştıran işlere odaklanan bir grup sergisi yer aldı. 17 sanatçının işlerinin yer aldığı sergi, çizginin yüzeyden özgürleşip mekânsallaşmasına ilişkin farklı yöntem ve yaklaşımları örneklendirdi.

Sergideki bütün işler, temelinde çizimin yer aldığı bir düşünme biçiminden besleniyorlardı. Bu yaklaşım çerçevesinde, ortaya çıkan sanatsal üretim diğer mekânsal yerleştirmelerden farklılaşıyordu. Malzeme seçimi ve kullanımında gözlemlenebilen bu fark, işlerin grafik yoğunluğunda ve desenlerin mekândaki yerleştirilme biçimlerinde ortaya çıkıyordu. Bu anlamda sergideki işler, bir mecra olarak çizimin epistemolojik niteliğini kavramaya yönelik ısrarcı bir çabayı yansıtmayı hedefliyordu. 

Öte yandan, işlerin tümünde var olan “hareket” öğesi, imgenin mekânsal varlığı ile bizlerin mekân/uzam içindeki gerçek deneyimimiz arasındaki gerilime ilişkin temel bir tartışma başlatmayı amaçlıyordu. Sergideki tüm işler, çizilen çizgiler ve gerçek mekân arasındaki geçiş alanlarında yer alıyor ve hem içinde yaşadığımız sonradan oluşturulmuş mekânlarla hem de mekâna ilişkin içsel algılarımızla ilgileniyordu.

Çağdaş desen üretiminin içerdiği biçimsel çeşitliliği sergilemeyi amaçlayan sergi, güncel bir ifade aracı olarak desenin sıradışı yöntem ve malzemeler yoluyla yeni görsel fikirlerin gelişimini taşıyabileceği noktayı da ortaya koyuyordu.

Serginin websitesi sayfasından alıntılanmıştır

Sayfayı görüntülemek için tıklayınız

Konum: ARTER, Istanbul, Türkiye
Sergi Tarihi 2015